مارس 27, 2020
کاربر :

Sobhan

پست های مرتبط

برنامه نویسی یعنی چی؟

برای کنترل و اعمال دستورات توسط کاربر برای رسیدن به عملکردی، باید با زمان خود ماشین ها با انها صحبت کرد …

الگوریتم و فلوچارت

عامل اصلی موفقیت و به نتیجه رسیدن در برنامه نویسی، داشتن دیدگاه و ذهنیت درست در برنامه نویسی …

برنامه نویسی شئ گرا

برای برنامه نویسی در سطح بالا نیازمند روش ها و طرز تفکرهایی هستیم که کمکون کنه …

دیدگاه ها

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.