برنامه نویسی شئ گرا
مارس 27, 2020
کاربر :

Sobhan

پست های مرتبط

برنامه نویسی یعنی چی؟

برای کنترل و اعمال دستورات توسط کاربر برای رسیدن به عملکردی، باید با زمان خود ماشین ها با انها صحبت کرد …

برنامه نویسی cpp

یک زبان سطح میانی با قدرت ارتباط مناسب بین کاربر و ماشین ها …

الگوریتم و فلوچارت

عامل اصلی موفقیت و به نتیجه رسیدن در برنامه نویسی، داشتن دیدگاه و ذهنیت درست در برنامه نویسی …

دیدگاه ها

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.